Plicní ordinace

Poskytujeme diagnostickou a terapeutickou péči o děti, dorost a dospělé s chronickými nemocemi dýchacího ústrojí.

Léčíme pacienty s astma bronchiale, CHOPN, bronchiektáziemi a sarkoidózou a intersticiální plicní procesy.

Provádíme hodnocení vlivu pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví. Zajišťujeme preventivní prohlídky rizikových pracovišť, zejména pravidelné kontroly zaměstnanců ve ztíženém pracovním prostředí (prašné prostředí apod.).

Zajišťujeme také ambulanci odvykání kouření.

Provádíme vyšetření pro posudkové účely, doporučení k lázeňské léčbě.


Typy vyšetření:

✅ spirometrická vyšetření metodou křivky průtok-objem, bronchodilatační testy

✅ impulzní oscilometrie (vhodné pro hůře spolupracující pacienty (neschopné provést usilovné dýchací manévry), pediatrické pacienty, gerontologické pacienty, při těžších nemocech, či non-compliance

✅ vyšetření saturace kyslíku v krvi

✅ laboratorní vyšetření a odběry biologického materiálu (sputum, krev, moč, apod.)

✅ diagnostika a léčba akutních zánětů horních a dolních cest dýchacích

✅ dechový test FeNO ( test koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu při podezřeních na astma bronchiale)

✅ 6MWT – 6minutový test chůzí (měření výkonnosti plic při dušnosti pacienta, je součástí vyšetření pacienta s dechovými obtížemi)